Obwieszczenie Starosty Bielskiego

 

Obwieszczenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim dotyczące wydania decyzji Nr 342/2021 o zezwoleniu na   realizację inwestycji drogowej polegającej na: "rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1686B Gredele- Gredele Kolonia do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273 od km rob. 0+000,0 do km rob. 0+423,0"