Zapraszamy na Kompleks Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej w Orli

Ozdjd 11 maja można będzie korzystać z Kompleksu Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej w Orli