Pomoc seniorom w gminie Orla

Pomoc seniorom w gminie Orla jest świadczona w ramach projektu „Wsparcie usługami społecznymi w miejscu zamieszkania – gmina Orla”