Podziękowanie dla sołtysa za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa Moskiewce i Gminy Orla

"Dobre jest to co minęło,
dobre jest to co nadchodzi,
a nawet dobra jest teraźniejszość"
           (Zbigniew Herbert "Dojrzałość")