Miejsce do wypoczynku i rekreacji powstanie w Gredelach

Gmina Orla otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Orla poprzez stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Gredele