Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie Ewidencji zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków