100 000 złotych dla Gminy Orla na realizację programu grantowego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”

Gmina Orla pozyskała środki finansowe w wysokości 100 000 złotych na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”