Sekretariat

pokój nr 14

tel. 85730 57 80, fax 730 57 81

ugorla@orla.pl

Sekretarz Gminy

pokój nr 13

 tel. 85730 57 88

i.odzijewicz@orla.pl

Skarbnik Gminy

pokój nr 6

 tel. 85730 57 98

skarbnik@orla.pl

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 1

 tel. 85730 57 94

usc@orla.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

parter

 tel. 85730 57 95

gops@orla.pl

Świadczenia alimentacyjne, zasiłki rodzinne

(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

parter

 tel. 85730 57 95

gops@orla.pl

Księgowości budżetowa

pokój nr 5

 tel. 85730 57 99

ksiegowosc@orla.pl

Obsługa kasowa

pokój nr 7

 tel. 85730 57 97

woda.czynsze@orla.pl

Wymiar podatków i opłat, zwrot akcyzy

zawartej w cenie oleju napędowego

pokój nr 9

 tel. 85730 57 90

podatki@orla.p

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie

ścieków, sprawy gospodarcze

pokój nr 3

 tel. 8573057 92

gospodarka.przestrzenna@orla.pl

Inwestycje gminne, pozyskiwanie zewnętrznych

środków finansowych,zamówienia publiczne

pokój nr 4

 tel. 8573057 86

inwestycje@orla.pl

zamowienia.publiczne@orla.pl

Drogownictwo, gospodarka nieruchomościami

pokój nr 4

 tel. 85730 57 86

gospodarka.nieruchomosciami@orla.pl

Obsługa Rady Gminy, sprawy oświat

pokój nr 11

 tel. 85730 57 89

obsluga.rady@orla.pl

Zaopatrzenie Urzędu

pokój nr 11

 tel. 85730 57 89

zaopatrzenie@orla.pl

Ochrona środowiska, pozwolenie na wycinkę drzew

pokój nr 2

 tel. 85730 57 93

ochrona.srodowiska@orla.pl

Sprawy obronne i wojskowe, zarządzanie

kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa

pokój Nr 8

 tel. 857305796

wob@orla.p

Gospodarka odpadami komunalnymi

pokój nr 2

 tel. 85730 57 93

gospodarka.odpadami@orla.pl

Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza,

pozwolenie na sprzedaż alkoholu,

pokój nr 1

 tel. 85730 57 94

sprawy.obywatelskie@orla.pl

Informatyk informatyk@orla.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 tel.: 506358200

iod@orla.pl